Modlitwa

Propozycja modlitwy codziennej (za zezwoleniem władz duchownych):

Święty Józefie, opiekunie i wychowawco naszego Pana Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, zawierzam Ci dziś serce i drogę życiową osoby, którą Bóg powołuje do służby w kapłaństwie czy w życiu konsekrowanym. Proszę dla niej o dar odwagi i stałości w podejmowaniu decyzji. Spraw, by tak jak Ty, święty Józefie, potrafiła mądrze i zgodnie z wolą Bożą iść przez życie, niosąc światu i ludziom prawdę o Bożym królowaniu i  miłości. 

Józefie najczystszy – módl się za nami

Józefie najposłuszniejszy – módl się za nami

Obrońco Kościoła świętego – módl się za nami

Postrachu duchów piekielnych – módl się za nami

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Królowi wieków nieśmiertelnemu,

niewidzialnemu Bogu samemu,

niech będzie cześć i chwała

przez wszystkie wieki wieków. Amen.